Vragen en oplossingen

Vragen en oplossingen

Help: etiketten
Afdrukken op etiketten

- Om een etiket met barcode af te drukken selecteert u eerst het gewenst artikel door middel van de spatiebalk
- Klik vervolgens op de knop "etiketten afdrukken" (zie afbeelding links)


Folder: Algemeen

Veld Functie
Afdrukken Met een klik op het icoon 'Printer', verschijnt een lijst met de verschillende printers die op uw computer geinstalleerd zijn.

Pauze na elke pagina? Sommige printers hebben niet de mogelijkheid om meerdere pagina's in 1 keer af te drukken. Met deze instelling kunt u er voor kiezen om een pauze in te lassen, telkens een blad is afgedrukt. Vervolgens voert u een nieuwe pagina in en geeft u de opdracht om verder af te drukken.

Aantal Indien u meerdere reeksen etiketten wilt afdrukken, kunt u het gewenste aantal in dit veld ingeven.

Met tussenblad van het moment dat u meerdere reeksen etiketten gaat afprinten, kunt u deze optie aan- of afvinken. Met deze optie bepaalt u of u een blanco pagina tussen elke reeks wenst.

Start afdrukken
Als de lay-out volledig naar wens is, kunt u het afdrukproces starten met deze knop.

Testafdruk
De knop 'Testafdruk', biedt u de mogelijkheid om enkel de eerste pagina af te drukken, zodat u de lay-out kunt controleren en eventueel bijwerken.

Inladen
Met de knop 'Inladen' kunt u een vooraf opgeslagen lay-out inladen.

Opslaan
Als u een lay-out meerdere keren wilt gebruiken, kunt u de lay-out opslaan in de 'Lay-out lijst'. De printerkeuze maakt eveneens deel uit van de lay-out en wordt mee bewaard.
Wilt u een opgeslagen printlay-out inladen, dan krijgt u linksstaand scherm
In het overzicht vindt u 1 of meerdere printlay-outs terug. Selecteer de gewenste lay-out en druk achtereenvolgens op de knoppen 'Inladen' en 'Start afdrukken'.Folder: Lay-out

In de folder 'Lay-out' kunt u bepalen welke velden er op de etiketten moeten komen, in welke volgorde en hoe ze uitgelijnd moeten worden.

Veld Functie
Ander Met deze reeks knoppen, kunt u de velden selecteren die u op de etiketten wilt laten afdrukken.

Inhoud Wanneer u met de knop 'Ander' een veld hebt geselecteerd, wordt de veldnaam automatisch ingevuld in dit veld. U kunt er vrijblijvend extra informatie aan toevoegen.

In mm Met dit veld kunt u bepalen op welke hoogte het veld uitgelijnd wordt.

Voorbeeld: Zo kunt u 'Adres' op 10 mm en links uitlijnen. Zet 'Plaats' ook op 10 mm en lijn het rechts uit en ten slotte het veld 'Land' op 20 mm en links uitgelijnd.

Uitlijnen De velden die u toevoegt, kunnen links, gecentreerd of rechts uitgelijnd worden.
  • L = links
  • M = gecentreerd
  • R = rechtsFolder: Lettertype


In de volgende folder, 'Lettertype', beslist u in welk lettertype en kleur de velden op het etiket gedrukt worden.

Veld Functie
Barcode Met deze reeks knoppen, kunt u de velden selecteren die u op de etiketten wilt laten afdrukken.

Met deze optie kunt u er voor kiezen om een bepaald veld in barcode om te zetten, op voorwaarde dat de module 'Barcodeverwerking' geactiveerd is. De omzetting gebeurt naar een EAN-13 code.

Voorbeeld: U kunt er voor kiezen om etiketten af te drukken met een artikelomschrijving, het artikelnummer en het artikelnummer als barcode.

Opmerking: EAN-13 werkt enkel met een nummer van 12 cijfers en 1 controlecijfer. Voor meer informatie rond barcodeverwerking kunt u steeds terecht bij onze helpdesk.

Font De knoppen, links van elk veld, openen een venster waarin u het lettertype van dat onderdeel kunt wijzigen. U kunt hier eveneens de tekenstijl, grootte, kleur en effecten van de lettertypes aanpassen.

Opmerking: Om, per onderdeel, de namen van de gekozen lettertypes te zien i.p.v. de omschrijving van de tekst, vinkt u bovenaan de folder 'Lay-out' de optie 'Benaming lettertypes' aan.

Kleur De knoppen, rechts van elk veld, openen een venster waarin u de achtergrondkleur van de tekst kunt wijzigen.
Folder: Tekening

Als u op een afdrukresultaat een logo wilt afdrukken, kunt u dat instellen in de folder 'Tekening'. Het is mogelijk om tot 9 verschillende tekeningen in te voegen.

Selecteer tab '1' om een eerste afbeelding toe te voegen en klik vervolgens op de knop 'Inladen'. U krijgt een overzicht van uw mappen, waarmee u naar de gewenste afbeelding kunt zoeken. Dubbelklik op de afbeelding om ze in te laden in deze tab.

Let op! WinFakt! werkt momenteel enkel met het BMP-formaat. Dit betekent dat u enkel afbeeldingen met de extensie '.bmp' kunt toevoegen.

Veld Functie
Tekening U kunt met de velden 'Linkermarge' en 'Bovenmarge' bepalen waar de afbeelding op uw pagina's afgedrukt moeten worden. Het getal dat u invult, bepaalt hoeveel mm er tussen de linker- of bovenmarge en de afbeelding zit.
In de velden 'Breedte' en 'Hoogte' vult u in hoe breed en hoe hoog de afbeelding moet zijn.

Inladen Een afbeelding selecteren op de harde schijf.

Wissen Is de afbeelding toch niet wat u wenst, klik dan op 'Wissen'.

Opmerking: De tekening wordt alleen uit de lay-out verwijderd, niet van uw harde schijf.
Folder: Afmetingen

Op deze laatste folder bepaalt u de grootte van het etiket en de precieze schikking van de tekst op het etiket. Zo kunt u, telkens u etiketten wilt afdrukken, bepalen hoe groot de etiketten moeten enz.

Veld Functie
Etiket (boven) Per sectie vindt u 2 velden die u voor afmetingen en marges kunt gebruiken. In de sectie 'Etiket', kan je de linker- en bovenmarge instellen voor de etiketten.

Tekst In de sectie 'Tekst' kan je eveneens de linker- en bovenmarge instellen maar, voor de tekst op de etiketten.

Etiket (onder) U kunt ook de breedte en de hoogte bepalen van de etiketten waarop u wenst af te drukken.

Aantal In deze sectie bepaalt u hoeveel etiketten er naast en onder elkaar afgedrukt moeten worden.

Als u op de knop 'Voorbeeld' klikt, krijgt u onderstaand venster te zien met een voorbeeld van de instellingen. Zo kunt u snel en gemakkelijk nagaan of de instellingen naar wens zijn.

u kunt ook gebruik maken van de knop 'Op welke etiketten drukken'. Deze functie geeft u een venster waarin u etiketten kunt deselecteren. Die plaats op het blad blijft dan leeg bij het afdrukken van de etiketten.

Instellingen voor Dymo printer
Bij een Dymo printer dient u te letten op volgende instellingen:

Stel bij Aantal in:
  • • Naast elkaar: 1
  • • Onder elkaar: 1
Let op volgende punten bij het Instellen van uw Dymo printer:
  • • Stel het correcte label in, de nummer van het label staat op de achterkant van de etiketten
  • • Druk de etiketten af in landscape formaat