Vragen en oplossingen

Vragen en oplossingen

Help: prijsbeding
Kortingen instellen via prijsbeding

knop-prijsbeding De knop 'Prijsbeding' in het inbrengvenster van 'Klanten' of 'Artikelen' opent onderstaand memoveld:

prijsbeding_400

De formule is een aaneenschakeling van:

 • tags bestaande uit , bvb. ;
 • velden bestaande uit (%veld), bvb. (%AANTAL);
 • voorwaarden, bvb =, <, >, AND en OR;
 • tekens, bvb +, - en *;

Een formule begint steeds met de begintag en wordt afgesloten met de eindtag (let op de schuine streep). Alle regels die u wilt beschrijven, moeten tussen deze tags toegevoegd worden.

  Tip

WinFakt! leest de prijsbedingregels van boven naar beneden en stopt na de eerste regel die als waar wordt geschouwd. De volgorde van de regels is dus heel belangrijk.

Voorbeeld 1: Een klant bestelt meer dan 40 stuks en krijgt normaal 8% korting.

Als aantal groter is dan 50 dan prijs = prijs * 0,90 --> niet waar, WinFakt! leest verder.
Als aantal groter is dan 40 dan prijs = prijs * 0,92 --> waar, WinFakt! stopt met lezen.

Volgend voorbeeld toont aan dat het belangrijk is dat de regels in de juiste volgorde staan.

Voorbeeld 2: Een klant bestelt meer dan 50 stuks en krijgt normaal 10% korting.

Als aantal groter is dan 40 dan prijs = prijs * 0,92 --> waar, WinFakt! stopt met lezen.
Als aantal groter is dan 50 dan prijs = prijs * 0,90.

Er wordt dus een verkeerd kortingspercentage gebruikt door WinFakt!. Voldoen de regels niet aan de voorwaarden, dan gebruikt WinFakt! de standaardprijzen.

Regels

naar boven

Een prijsbedingregel moet steeds in deze vorm worden ingegeven:

()=()

Hierbij geeft een logische uitkomst, 'waar' of 'niet waar'. Indien 'waar', wordt het kortingspercentage, beschreven in , op de prijs van het artikel toegepast.

kan velden bevatten uit het artikelenbestand en/of uit het klantenbestand. Zie velden klanten, velden artikelen en formules.

 

  Tip De prijsbedingregels van de klant hebben voorrang op de prijsbedingregels van het artikel.

Velden

naar boven

Er worden hier 3 soorten velden besproken:

 • C: Tekenreeks met vaste lengte
 • M: Tekenreeks zonder vaste lengte
 • N: Numeriek

Velden prijsbeding
Veld Omschrijving
het aantal dat u ingegeven hebt in het verkoopdocument
de standaard eenheidsprijs voor dit artikel
altijd waar (.T. komt van True)
nooit waar (.F. komt van False)
alleen waar als aan alle voorwaarden voldaan is
waar, als de ene voorwaarde OF een andere voorwaarde waar is


Velden klant
Veld Benaming Type veld Lengte Decimalen
nummer C 6 -
benaming C 99 -
adres M - -
plaats M - -
land M - -
contactpersoon M - -
referentie M - -
Prijskolom N 2 0
standaard korting N 2 0
kredietlimiet N 10 0


Velden artikel
Veld benaming Type veld Lengte Decimalen
nummer C 20 -
omschrijving M - -
groepsnaam C 70 -
subgroepsnaam C 70 -
aankoopprijs N 12 4
katologusprijs N 12 4
verkoopprijs waarbij
x staat voor 1 tot 9
N 17 8
B.T.W.- percentage
waarbij x staat voor
1 tot 9
N 5 2
accijnsen N 12 4
leeggoed N 12 4

 

Voorbeelden

naar boven

Prijsbeding van een artikel


een artikel kunnen instellen om voor een bepaalde klantengroep een korting te geven tijdens een bepaalde periode.


(%KLPRIJS=1.AND.ctod('31/05/2010') < DATE().AND. ctod('1/08/2010')>DATE())=(-7%)
(%KLPRIJS=3.AND.ctod('31/05/2010') < DATE().AND. ctod('1/08/2010')>DATE())=(-5%)
(%KLPRIJS=5.AND.ctod('31/05/2010') < DATE().AND. ctod('1/08/2010')>DATE())=(-3%)


ctod staat voor "character to date".Telkens u in prijsbeding iets wil vergelijken met een datum dient u dit voor de datum te typen.

Met deze regel wordt de eenheidsprijs van dit artikel 150 als het aantal eenheden groter is dan 100.

Prijsbeding van een artikel 2PAU20 - met meerdere regels


<PRIJZEN>
(%AANTAL>100)=(-10%)
(%AANTAL>50)=(-8%)
(%AANTAL>20)=(-7%)
(%AANTAL>10)=(-5%)
</PRIJZEN>

De eerste regel die wordt gelezen en geïnterpreteerd is (%AANTAL>100)=(-10%). Als het aantal bestelde eenheden groter is dan 100, wordt een kortingspercentage van 10% gehanteerd. De volgende prijsbedingregels worden niet meer gelezen.

Prijsbeding van een artikel SIL EN van een klant 10018 - met meerdere regels

Bij het artikel:

<PRIJZEN>
(%AANTAL>100)=(-10%)
(%AANTAL>50)=(-8%)
(%AANTAL>20)=(-7%)
(%AANTAL>10)=(-5%)
</PRIJZEN>

Bij de klant:

<PRIJZEN>
(%ARTGROEP="SILICONE")=(-12%)
(%ARTGROEP="BUIZEN")=(-8%)
</PRIJZEN>

Als het aantal bestelde eenheden groter is dan 100, wordt een kortingspercentage van 10% gehanteerd, behalve als de klantnummer 10018 is, want dan wordt een kortingspercentage van 12% toegepast. Dit percentage wordt gebruikt omdat het artikelnummer 'SIL' is en als groepsnaam 'SILICONE' heeft. De prijsbedingregels van de klant hebben immers voorrang op de prijsbedingregels van het artikel!

Prijsbeding van een artikel 10490 - met meerdere regels


<PRIJZEN>
(%KLLIJN6="GROOTHANDEL")=(%ARTPRIN*1.15)
(%KLLIJN6="HORECA")=(%ARTPRIN*1.20)
(%KLLIJN6="PARTICULIER")=(%ARTPRIN*1.27)
(.T.)=(%ARTPRIN*1.3)
</PRIJZEN>

Wanneer de referentie van een klant (=%KLLIJN6) gelijk is aan "GROOTHANDEL", wordt voor artikel 10490 een eenheidsprijs berekend met 15% winst op de aankooprijs (=%ARTPRIN).

Let op! In de laatste regel bevat de inhoud '.T.'. Dit wil zeggen, dat als dit artikel in een verkoopdocument komt, de prijs bepaald wordt aan de hand van de volgend referenties van de klant:

 • "GROOTHANDEL", aankoopprijs 15%;
 • "HORECA", aankoopprijs 20%;
 • "PARTICULIER", aankoopprijs 27%;
 • alle andere klanten, aankoopprijs 30%.

   

Prijsbeding van een artikel 10490 - met meerdere regels


<PRIJZEN>
(%KLLIJN6="GROOTHANDEL")=(%PRIJS - ( ( %PRIJS / 100 ) * 15 ) )
(%KLLIJN6="HORECA")=(%PRIJS - ( ( %PRIJS / 100 ) * 10 ) )
(%KLLIJN6="PARTICULIER")=(%PRIJS - ( ( %PRIJS / 100 ) * 5 ) )
</PRIJZEN>

Wanneer de referentie van een klant (=%KLLIJN6) gelijk is aan "GROOTHANDEL", wordt de eenheidsprijs voor artikel 10490 verminderd met 15% korting.

Prijzen verankeren per klant

U kunt per klant een prijs instellen voor een bepaald artikel en deze "verankeren" per klant; Dit wil zeggen dat deze klant voor een bepaald product telkens dezelfde eenheidsprijs zal betalen. WinFakt! onthoud voor u deze eenhiedsprijs PER klant; Handig en gemakkelijk!
Hoe u dit doet leest u in de volgende stappen.

Stap 1

- Geef een verkoop document in
- Kies een klant waarvoor u een bepaalde artikelprijs wilt verankeren
- Kies het gewenste artikel waarvan u de eenhieds prijs wilt verankeren (in ons voorbeeldje "STEVEN")Stap 2

- verander vervolgens de eenheidsprijs in de gewenste eenheidsprijs voor DIE klant. Wij maken in ons voorbeeld bijv. van 15 euro , 10 euro.


Stap 3

- klik nu nogmaals in het veld "eenheidsprijs" en druk op F6
- WinFakt! zal nu bevestigen dat de prijs van dit artikel voor de gekozen klant zal worden verankerd. Klik op OK om te bevestigen.

Vanaf nu zal WinFakt ALTIJD voor dit artikel en voor deze klant de door u opgegeven eenheidsprijs kiezen.