Welk btw-tarief moet ik gebruiken?

 • Blog
donderdag 20 oktober 2022

In Europa betalen we 'belasting op toegevoegde waarde' op vrijwel alle producten en diensten die we aankopen. Daarom reken jij als ondernemer ook btw aan in de prijs van jouw aanbod. Standaard gaat het om 21%, maar op die regel bestaan een aantal uitzonderingen. Lees verder om meer inzicht te krijgen in het btw-stelsel.


Welk btw-percentage?

21% btw

Van auto's tot cosmetica, in België is 21% btw de standaard. Behoort jouw product of dienst niet tot de uitzonderingen die hieronder worden beschreven? Dan mag je ervan uitgaan dat 21% het percentage is dat je moet hanteren.

 • Voor goederen die als meer noodzakelijk worden beschouwd, rekent de overheid een voordeliger btw-tarief van 12% tot 0% om te verzekeren dat ze toegankelijk blijven.


12% btw

Dit tarief geldt voor maaltijden, bereid op restaurant of door een cateringdienst, en vijf andere productcategorieën die een groot socio-economisch belang hebben.

 • Steenkool
 • Banden voor landbouwmachines en tractoren
 • Fytofarmaceutische producten (gewasbeschermingsmiddelen)
 • De levering, nieuwbouw en renovatie van sociale woningen
 • Margarine


6% btw

6% is the magic number voor een lange lijst basisproducten en levensnoodzakelijke diensten. Dit percentage speelt onder andere een belangrijke rol in de voedingssector: op vlees, vis, zuivel, groenten en fruit wordt bijvoorbeeld 6% btw geheven. Daarnaast vallen ook geneesmiddelen, vervoer, culturele activiteiten en zelfs bloemen onder dit tarief.

Renovatiewerken? Lees meer over de aanpassing van het 6%-btw-attest


0% btw

Op een kleine groep producten hoeven we geen btw te betalen: dag- en weekbladen die minstens 48 keer per jaar verschijnen, recuperatiestoffen en -producten.

 • 0% btw is niet hetzelfde als vrijstelling van btw, wat geldt voor specifieke beroepen en de activiteiten die ze uitvoeren.

In Winfakt kan je het btw-percentage heel eenvoudig aanpassen en per klant bewaren. Na één keer instellen, hoef je er niet meer naar om te kijken.

Ontdek hoe Winfakt zijn diensten voortdurend vernieuwt en verbetert.Wie is vrijgesteld van btw?

Niet elke ondernemer hoeft btw te betalen. Twee grote groepen zijn vrijgesteld en hebben daardoor wat minder papierwerk én volledige controle over hun prijzen.

 1. Bepaalde - niet alle - noodzakelijke diensten en vrije beroepen zoals artsen, crèches, jeugdhuizen, bibliotheken en musea zijn vrijgesteld van btw. Boekhouders, advocaten, deurwaarders, landmeters en veeartsen vallen echter niet onder deze vrijstelling.

 2. Als kleine onderneming met een jaaromzet lager dan 25.000 euro kan je zelf een btw-vrijstelling aanvragen. Dat is een groot voordeel.

  Onthoud wel dat je zo ook geen btw kan terugvorderen en dat je die kaap van 25.000 euro goed in de gaten moeten houden. Onderzoek vooraf of de vrijstelling een goed idee is, weeg de kosten en baten af en weet vanaf welke omzet je het btw-controlekantoor op de hoogte moet brengen.


Meer dan één tarief

Als je diensten of producten aanbiedt die in verschillende categorieën vallen, wordt het plaatje wat ingewikkelder.

Stel: Je bent de eigenaar van een succesvol restaurant. Jouw gasten betalen op één avond verschillende btw-tarieven: 12% op de maaltijd en 21% op de drank. Halen ze de maaltijd liever af? Dan verlaagt het btw-tarief plots naar 6%. Maar als je kreeft serveert, schiet die btw opnieuw de hoogte in: op luxevoedingsproducten betaal je namelijk altijd 21%.

In zo'n geval heb je twee opties:

 • Ofwel splits je de prijs op zodat je alle verschillende tarieven juist kan aanrekenen,
 • Ofwel pas je het hoogste btw-tarief toe over de hele lijn.

Hoe stel ik een btw-listing op?


Gedeeltelijke btw-vrijstelling

Sommige ondernemers zijn voor een deel van hun activiteiten vrijgesteld van btw, terwijl de rest van hun diensten onder het standaard btw-stelsel valt. Dat geldt bijvoorbeeld voor een café dat in het weekend dienst doet als jeugdhuis. In je administratie moet je het verschil tussen die activiteiten, en de kosten die je ervoor maakt, duidelijk aangeven. Want op de uitgaven voor de vrijgestelde activiteiten, mag je bijvoorbeeld geen btw terugvorderen.

Btw in het buitenland

De Belgische btw toepassen? Of die van het land waar je zaken mee doet? Tussen de Europese lidstaten - en ook daarbuiten - gelden vaak heel andere btw-regels. Dat hangt er ook van af of je B2B of B2C verkoopt. Kijk het na in de plaatsbepalingsregels of overleg het met je boekhouder.

Voor sommige ondernemers is de btw-situatie rechtdoorzee:

Ik verkoop bloemen. Voor bloemen geldt 6% btw. Ik reken 6% btw op mijn bloemen.

Andere hebben het een stuk moeilijker, met een combinatie van percentages, vrijstellingen en buitenlandse regels. Ben je niet zeker?

Bespreek het dan met een expert. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de procedures in je administratie, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.


Meer orde in je administratie?

Vraag je gratis Winfaktdemo aan